Roger Villas Kirchner

Sivall és un anagrama del cognom de Roger Villas, el principal impulsor d'aquesta iniciativa. És una marca del nom comercial Sistemes d'Informació i Tecnologies de les Valls, societat que neix amb l'objectiu de posicionar-se en el mercat andorrà com un partner estratègic a l'hora de desenvolupar negocis en l'àmbit digital. Les credencials amb les que ens presentem són les següents:


  • Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió per l'UdA i Executive MBA in Digital Transformation per l'IEBS.
  • Scrum Master i Product Owner certificat per Scrum.orgScrum Alliance, i DASA DevOps Foundamentals Certified.
  • + de 17 anys d'experiència en els sectors públic i privat a Andorra i a Barcelona.
  • Trajectòria que comprèn posicions des de desenvolupador i administrador d'aplicacions i sistemes, passant per analista de negoci, consultor, cap de projectes, i gestor de serveis i equips de TI.
  • Visió empresarial experta i alta orientació a client. Amplis coneixements del teixit empresarial del país.


En els següents enllaços podeu obtenir més informació: blog de Transformació Digital, perfil de LinkedInCV en línia.

La nostra missió o propòsit més elevat és acompanyar a les empreses del país en un procés de Transformació Digital que les ajudi a ser més competitives en el món actual. Dit procés pot abarcar des d'una estratègia completa de digitalització de processos, productes i serveis, forma d'organitzar-semanera de treballar... o pot focalitzar-se en un àmbit concret: desenvolupar una estratègia de Marketing Digital efectiva, oferir coaching d'equips perquè siguin més àgils, multidisciplinars, autònoms i implicats, implementar una eina col·laborativa o un CRM...

Qui som

Missió, visió i valors

Com revela un recent estudi elaborat per Morabancla Cambra de Comerç i Iniced (podeu descarregar l'estudi d'aquest darrer enllaç), el grau de maduresa digital de les empreses al país és baix: per exemple, només el 12% de les empreses han elaborat un pla de Transformació Digital i només el 34% contempla fer-ho. L'enquesta és només un reflex del grau d'avançament que encara queda per fer, no només en quant a estratègia global sinó també en quant a l'aplicació de quick-wins que aportin a les empreses una major visibilitat, comunicació amb els clients, eficiència interna, i satisfacció dels seus empleats, per anomenar-ne uns quants.

La nostra visió és conscienciar a tots els actors del país que la transformació no només és possible, sinó que és una necessitat a curt / mig termini. Volem contribuïr en aquest procés, aportant maneres de materialitzar una Transformació Cultural i de Persones (el primer pas cap a la Transformació Digital), i apropant el potencial digital a les empreses del país per tal que siguin més competitives, ofereixin millors productes i serveis, d'una forma més acord als temps actuals i que, de retruc, els hi aporti un creixement de negoci que pot ser exponencial.

Els valors sobre els quals centrem totes les nostres activitats són:


  • Visió win-win: Si vostè no guanya, nosaltres tampoc. Volem aportar-li un valor afegit rellevant, tangible i mesurable. Volem dur a bon port els seus projectes i que el nostre èxit sigui el seu.
  • Esperit sinergètic i de col·laboració: Sabem que la envergadura de determinats projectes requereix fer aliances amb els actors experts en cada assumpte. Per això, no tenim cap inconvenient en buscar els millors partners més adequats en cada cas perquè s'uneixin als nostres (seus) projectes. 
  • Honestedat i transparència: L'assessorarem i acompanyem de forma transparent, sense lletra petita ni secrets. Disposem la nostra experiència al seu servei, i això significa que el seu projecte passa a ser el nostre, i el nostre compromís i implicació envers aquest és total.