Serveis

Sivall és una empresa que proporciona serveis de recolzament i asistència a la digitalització. Algunes de les línies d'actuació del nostre portfoli són les següents:


  • Línia de divulgació de mindset digital que inclou serveis de formació integral, orientada a competències digitals i a soft-skills, completament personalitzada i amb possibilitats in-company. Utilitzem metodologies com Learning By Doing i Flipped Classroom i li aportem els millors professionals i recursos per proporcionar-li una formació de qualitat (faci click a la imatge per saber-ne més):

  • Coaching d'equips per l'aplicació de Metodologies Àgils de desenvolupament de productes i serveis: les metodologies àgils com Scrum, Kanban o Lean s'articulen en un canvi de mentalitat en la  forma de treballar dels equips, fomentant-ne l'autonomia, la proactitivitat i la motivació, afavorint-ne el coneixement transversal i fent emergir el lideratge col·laboratiu. Aquestes palanques permeten als equips alliberar el seu potencial i entregar valor de forma molt més constant i transparent. La filosofia àgil va néixer en el marc de la indústria del software, però s'ha expandit a tot tipus d'equips que desenvolupin productes o serveis, arribant a l'actualitat a ser un valor desitjable a nivell de tota la empresa. Alguns dels valors que propugna Scrum (el marc de treball àgil principal i més conegut) són els següents:

Coratge             Respecte

Focus          Compromís      Obertura
  • Estratègia BlueOceans de consultoria basada en la Innovació i Transformació Digital: a partir d'un anàlisi exhaustiu de la seva situació As-Is (volum de negoci, posició de mercat, catàleg de productes i serveis, i de la seva forma de treballar i interactuar amb clients, col·laboradors i demés stakeholders), l'ajudem a elaborar una estratègia de canvi (To-Be) orientada a maximitzar el seu volum de negoci, mitjançant la redefinició i optimizació dels seus processos interns, els enfocaments àgils de desenvolupament de productes i serveis, l'elaboració de tàctiques de diferenciació i divulgació dels mateixos (així com de la seva marca), i l'ús de la tecnologia com una palanca per obtenir una millor visió de negoci, basada en dades i en les seves projeccions, així com la implementació d'eines digitals que simplifiquin la seva operativa, en redueixin els costos, i ajudin al seu negoci a ser més competitiu en un àmbit global. Per obtenir més informació sobre aquesta estratègia, visiti el nostre blog o contacti'ns.